Waar is de meerwaarde gebleven?

Inwoners van de gemeente Lichtervelde kennen ze ongetwijfeld: de strategisch opgestelde kubussen waarop (bekende) mensen, natuur, … van binnen onze gemeente afgebeeld zijn.  Als je zelf niet op zo’n foto prijkt zal het jouw misschien ontgaan maar af en toe worden deze publicaties vervangen door andere mensen, natuur, …   De economische meerwaarde, waarvoor deze kubussen in het leven geroepen zijn, blijft voor ons een raadsel.

Open Vld Lichtervelde zou één of twee zijden van deze kubussen graag aanwenden voor de publiciteit van de talrijke evenementen in onze gemeente.  Zo waren er de voorbije maanden tal van gelegenheden die best een plaats op zo’n kubus verdienden.  Zo weet iedere inwoner van de gemeente maar ook de toevallige passant wat er in onze gemeente te beleven valt en creëer je met deze info tevens een economische meerwaarde.

Wij zij tevens voorstander voor de installatie van een dynamisch LED scherm op het marktplein waar de gemeente alle info kan op plaatsen en wanneer nodig deze snel kan aanpassen.  Wij zijn er ons van bewust dat de investering voor zo’n scherm niet gering is maar eens het scherm er staat is elke publicatie, op het elektriciteitsverbruik na, bijna gratis! #betercommunicatiemetdeburger

‘Olmenlaan’ en niet ‘Ravarinlaan’ wordt de nieuwste laan in Lichtervelde

De nieuwste straat in onze gemeente wordt waarschijnlijk de ‘Olmenlaan’ genoemd.  Deze situeert zich als zijstraat van de Tweelindenitraat waar eerder al de straatnamen als Beukenlaan en Eikenlaan toegekend zijn voor de aanpalende verkaveling.

Er werd advies ingewonnen van de cultuurraad, die het eerder ‘Ravarinlaan’ als straatnaam verkoos, verwijzend naar de Franse piloot Robert Ravarin die er crashte in september 1917 maar dit advies legt het bestuur naast zich neer en gaat dus voor de ‘Olmenlaan’.

Open Vld Lichtervelde vindt het wel jammer want geen enkele olm, beuk of eik hebben wij op de site gespot en is dus bijgevolg de ‘Olmenlaan’ weinig van zeg en niet ondersteund door enige historische meerwaarde, dit in tegenstelling tot wat ook onze voorkeur geniet de ‘Ravarinlaan’.


De olm stelt weinig eisen aan de grond, is redelijk bestand tegen luchtvervuiling en laat door zijn open kroon veel licht door.  Op het platteland en in de stad zorgen groeps- en laanbeplanting voor de nodige luwte, schaduw, onderbreking en verfraaiing.

Een gratis verzekering gewaarborgd wonen als je gaat bouwen of renoveren, ze bestaat!

Ben jij een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Voor Open Vld Lichtervelde is belangrijk dat (jonge) mensen in onze gemeente, die een hypotheek aangaan, op de hoogte zijn van de financiële bescherming die deze gratis verzekering van de Vlaamse overheid biedt.  Klik hier voor meer info.